Rockpanel

Forestil dig en facadebeklædning med alle de æstetiske og bæredygtige egenskaber fra sten. Kombineret med lav vægt og økonomisk effektivitet fra et bearbejdet materiale. Plader, der er lette at skære til med almindeligt standardværktøj, der også bruges til træ. De kan formes, perforeres og fræses – og de skal ikke kantforsegles eller efterbehandles. Alle disse praktiske og æstetiske egenskaber forenes – naturligt – i facadebeklædning af stenuld.

… igen og igen
Sten er ikke bare et af de ældste byggematerialer i verden. Det er stadig et at de mest robuste og holdbare materialer vi kender. Sten brænder ikke, hvilket giver facadebeklædning af stenuld en naturlig brandmodstandsevne uden tilsætning af brandhæmmere eller anden behandling. Det giver også facadebeklædningen en naturlig fugtmodstand, holdbarhed og formfasthed. Disse naturlige egenskaber vil facadebeklædningen fastholde – uden yderligere behandling – i hele dens levetid. Herefter kan den genanvendes til nye stenuldsprodukter med samme egenskaber via vores genanvendelsesordning, Rockcycle.

Mere end en facade
For Rockpanel er bæredygtighed mere end bare en facade. Vi tilbyder en EPD (LCAByg fil kan hentes på epddanmark.dk) for vores facadebeklædning, der giver dig information om vores produkters miljøpåvirkning i alle dets livsfaser: Produktion, byggeproces, brugsfase samt fasen for endt levetid, herunder potentiale for genbrug, genvinding eller genanvendelse.

Medlemsoplysninger

Kontaktperson

logoMikkel Langetoft-Nielsen
Business Manager
mikkel@rockpanel.dk
41508779

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag information om Meet2Builds kommende arrangementer, aktiviteter og rejser direkte i din mail boks.

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag information om Meet2Builds kommende arrangementer, aktiviteter og rejser direkte i din mail boks.